ΠΑΡΑΓΑΔΙ
ΠΑΡΑΓΑΔΙ
Αλιευτικό όργανο σε σχήμα μακρού νήματος, από το οποίο κρέμονται μικρότερα νήματα με δολωμένα αγκίστρια στο άκρο τους. Το όλο σύστημα βυθίζεται στο νερό και συγκρατείται με βαρίδια. Τα παραγάδια φυλάσσονται σε ρηχά πανέρια/κόφες ή πλαστικές λεκάνες, όπου στο πάνω χείλος τους είναι ενσωματωμένη μια λωρίδα φελλού για να καρφώνονται τα αγκίστρια.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Δημητρόπουλος-Καράμπελας Δ., 1997, Μαρίνα. Το αρχαιότερο χωριό του τριφυλιακού Λυκαίου. Ιστορία - Λαογραφία – Κοινωνική ζωή – Φυσικό περιβάλλον – Συλλογικά θέματα, Αθήνα, σελ. 122-123.
• Ήμελλος Σ. Δ. –Πολυμέρου-Καμηλάκη Α., 1983, Παραδοσιακός υλικός βίος του ελληνικού λαού (ερωτηματολόγιο), αρ. 17, Αθήνα: Δημοσιεύματα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, σελ. 154-162.
• Κέντρο Αλιευτικής Έρευνας, http://www.fishri.gr/index.php, τελευταία προσπέλαση 23/11/2013.
• Λευκαδίτης Γ., 1941, Το ψάρεμα στα ελληνικά ακρογιάλια. Τα σύνεργα. Οι τρόποι. Τα ψάρια., Αθήνα.
• Ματσούκα Π., 2007, Μεσσηνία, τόπος, χρόνος, άνθρωποι, τόμ. Β΄, Αθήνα: Εκδόσεις Μίλητος, σελ. 158
• Μπελίτσος Θ., 2005, «Ψαρεύοντας με κοφινέλο», στο Ιθώμη, τ. 48 (2005), σελ. 40-45.
• PerosinoS., 1983, Το ψάρεμα, μτφρ. Μάνια Πολίτη – Σταύρος Τσελεμέγκος, τομ. Ά, εκδόσειςIstitutogeografico de Agostini – Κισσός
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Γενικά
Συνταγή
Browse
(Προαιρετικό)