ΚΟΦΙΝΕΛΟ
ΚΟΦΙΝΕΛΟ
Ένα αραιοπλεγμένο κοφίνι, με ωοειδές σχήμα. Είναι σχεδόν κλειστό, με ένα μικρό άνοιγμα στην κορυφή, όπου μπαίνει ένα τετράγωνο καπάκι, στο οποίο δενόταν το δόλωμα. Η βάση του είναι κοίλη προς τα μέσα και καταλήγει σε ένα δεύτερο άνοιγμα, που επιτρέπει στα ψάρια να εισέρχονται και τα εμποδίζει να βγουν. Για την κατασκευή του χρησιμοποιούνται βούρλα, καλάμια και κλωστή. Tο κοφινέλο χρησιμοποιείται σε θάλασσα και σε ποτάμια.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Δημητρόπουλος-Καράμπελας Δ., 1997, Μαρίνα. Το αρχαιότερο χωριό του τριφυλιακού Λυκαίου. Ιστορία - Λαογραφία – Κοινωνική ζωή – Φυσικό περιβάλλον – Συλλογικά θέματα, Αθήνα, σελ. 122-123.
• Ήμελλος Σ. Δ. –Πολυμέρου-Καμηλάκη Α., 1983, Παραδοσιακός υλικός βίος του ελληνικού λαού (ερωτηματολόγιο), αρ. 17, Αθήνα: Δημοσιεύματα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, σελ. 154-162.
• Κέντρο Αλιευτικής Έρευνας, http://www.fishri.gr/index.php, τελευταία προσπέλαση 23/11/2013.
• Λευκαδίτης Γ., 1941, Το ψάρεμα στα ελληνικά ακρογιάλια. Τα σύνεργα. Οι τρόποι. Τα ψάρια., Αθήνα.
• Ματσούκα Π., 2007, Μεσσηνία, τόπος, χρόνος, άνθρωποι, τόμ. Β΄, Αθήνα: Εκδόσεις Μίλητος, σελ. 158
• Μπελίτσος Θ., 2005, «Ψαρεύοντας με κοφινέλο», στο Ιθώμη, τ. 48 (2005), σελ. 40-45.
• Perosino S., 1983, Το ψάρεμα, μτφρ. Μάνια Πολίτη – Σταύρος Τσελεμέγκος, τομ. Ά, εκδόσεις IstitutogeograficodeAgostini – Κισσός
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Γενικά
Συνταγή
Browse
(Προαιρετικό)