16/07/15

Συνέντευξη κ. Σταύρου Χατζή, Συλλέκτης λαογραφικού υλικού

"Κάθε άνθρωπος πατά γερά στο παρελθόν για να ζει ουσιαστικά το παρόν του. Θυμάται, νοσταλγεί, αναφέρεται σε ανθρώπους και γεγονότα, που σημάδεψαν και διαμόρφωσαν τη ζωή του. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο Μεσσήνιος συλλέκτης λαογραφικού υλικού Σταύρος Χαντζής. Συλλέγει, συντηρεί, καταγράφει με στόχο την επιβίωση των παρελθόντων στοιχείων και τη διάδοση της λαογραφικής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές"