15/07/15

Συνέντευξη κ. Δουλαβέρα Αριστείδη, Αναπληρωτής Καθηγητής Λαογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

«Είναι ένας άνθρωπος, που το όνομά του συνδέεται ιδιαίτερα με τη λαογραφική παράδοση της Μεσσηνίας, και όχι μόνο. Είναι συγγραφέας πολλών και σημαντικών βιβλίων για τη Λαογραφία, τα Αρχαία και τα Νέα Ελληνικά. Πολλά άρθρα του και βιβλιοκρισίες έχουν δημοσιευθεί σε αξιόλογα λαογραφικά και εκπαιδευτικά περιοδικά. Πρόκειται για τον κ. Αριστείδη Ν. Δουλαβέρα, Αναπληρωτή  Καθηγητή Λαογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος και θα μας εξηγήσει  τον ρόλο της επιστήμης της Λαογραφίας στη σύγχρονη ζωή».